چهارشنبه, 22 مرداد 1399
  • ساعت : ۹:۵۵:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ 
فراخوان عمومی
واگذاری نگهداری ، راهبری ، سرویس و تعمیر آسانسور ساختمان دانشكده پیراپزشكی
فراخوان واگذاری نگهداري ، راهبري ، سرويس و تعمير آسانسور ساختمان دانشکده پیراپزشکی از طریق استعلام بها

دانشکده پیراپزشکی در نظر دارد  نگهداري ، راهبري ، سرويس و تعمير آسانسور ساختمان دانشکده را  به شرکتها ( اشخاص حقوقی) واجد شرایط قانونی واگذار نماید متقاضیان  میبایست از تاریخ 19/ 9 / 98 لغایت 98/9/24 در روز های کاری (شنبه تا چهارشنبه) با ارائه معرفی نامه از طرف شرکت جهت دریافت مدارک شرکت در استعلام بها از ساعت 8 صبح لغایت16به واحد مدیر امور عمومی دانشکده پیراپزشکی واقع در طبقه پنجم دانشکده مراجعه نمایند.

متقاضیان میبایست از تاریخ 98/9/25  لغایت98/9/27 در روز های کاری از ساعت 8 صبح لغایت 16جهت ارائه مدارک لازم در پاکت ( الف) و پیشنهاد قیمت در پاکت ( ب)  به  واحد حراست واقع در طبقه پنجم دانشکده پیراپزشکی مراجعه نمایند.

 نشانی استان البرز – کرج – باغستان- خیابان اشتراکی  – گلستان 6 (کوچه شهید قزلباش )- دانشکده پیراپزشکی- طبقه پنجم

روز های کاری دانشکده پیراپزشکی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد ظهر می باشد.

شماره تماس:34349804-026

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0